Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Celf i bawb

Nod y cwrs hwn yw gwella eich sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi mewn amgylchedd hamddenol gyda chymaint o hyfforddiant un i un ag y bo modd. Wrth ddysgu elfennau, caiff myfyrwyr eu hannog i fynegi eu hunain fel unigolion.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


20 wythnos, 26/09/2022 - 08/05/2023
Dydd Llun 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 3
Rhif Dosbarth: 211149
CDdG Abergwaun
Llawn Gostyngiad
£80.00 £40.00

20 wythnos, 26/09/2022 - 08/05/2023
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 211150
CDdG Abergwaun
Llawn Gostyngiad
£80.00 £40.00

20 wythnos, 26/09/2022 - 08/05/2023
Dydd Llun 15:15 - 17:15 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211296
CDdG Abergwaun
Llawn Gostyngiad
£80.00 £40.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021