Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Celfyddyd i bawb - dechreuwyr

Cyfle i ddysgu sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi. Nod y cwrs hwn yw cyflwyno a denu myfyrwyr gydag amrywiaeth o weithgareddau’n cynnwys paentio a lluniadu. Mae cynnwys cyrsiau’n amrywio gan ddibynnu ar y tiwtor sy’n cyflwyno’r cwrs ond, yn gyffredinol, gallai lluniadu gwmpasu defnyddio pensel, pastel, siarcol, pin ac inc, ac ati. Gallai paentio gwmpasu defnyddio olew, acrylig, dyfrlliw a chyfryngau cymysg. Caiff themâu eu cynnwys yn aml fel canolbwynt penodol e.e. tirwedd, morwedd, bywyd llonydd, anifeiliaid, blodau, portread a ffigurau, pensaernïaeth, ac ati. Mae gwybodaeth benodol am gynnwys y cwrs i’w chael o’r ganolfan sy’n gweinyddu’r cwrs.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 25/09/2019 - 01/07/2020
Dydd Mercher 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 209294
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£228.00 £192.00 £120.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

ID: 1527, revised 18/06/2018