Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Llythrennedd

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Saesneg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City and Guilds SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) o lefel cyn-mynediad i Lefel 1 neu Lefel 2.
5 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


12 wythnos, 18/09/2023 - 11/12/2023
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 3
Rhif Dosbarth: 211951
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

12 wythnos, 19/09/2023 - 12/12/2023
Dydd Mawrth 09:15 - 11:15 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211960
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

12 wythnos, 21/09/2023 - 14/12/2023
Dydd Iau 17:30 - 19:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 212015
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

12 wythnos, 21/09/2023 - 14/12/2023
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: Llawn
Rhif Dosbarth: 212011
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

12 wythnos, 21/09/2023 - 14/12/2023
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: Llawn
Rhif Dosbarth: 212009
Cedar Court - Aberdaugleddau
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023