Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Rhifedd

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Mathemateg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City & Guilds SHC o lefel cyn-mynediad i lefel 1 neu lefel 2.
6 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


22 wythnos, 09/01/2023 - 05/07/2023
Dydd Llun 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211470
CDdG Abergwaun
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

22 wythnos, 09/01/2023 - 10/07/2023
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211478
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

22 wythnos, 10/01/2023 - 04/07/2023
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: Llawn
Rhif Dosbarth: 211473
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

22 wythnos, 11/01/2023 - 05/07/2023
Dydd Mercher 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211472
Cedar Court - Aberdaugleddau
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

25 wythnos, 25/11/2022 - 07/07/2023
Dydd Gwener 09:15 - 11:15 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 211435
Sgiliau hanfodol Darpariaeth Allgymorth
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

22 wythnos, 09/01/2023 - 10/07/2023
Dydd Llun 17:30 - 19:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211460
Sgiliau hanfodol Darpariaeth Allgymorth
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021