COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Cyflogadwyedd digidol

Mae’r cymhwyster Cyflogadwyedd Digidol newydd yn cwmpasu'r sgiliau digidol sydd yn angenrheidiol ar gyfer dysgwyr er mwyn gwneud ceisiadau am swyddi ac i fedru gweithio o fewn amgylchfyd yr 21ain Ganrif, ac i fod yn ddinasyddion digidol. Byddant yn caffael y wybodaeth graidd fydd ei angen arnynt i ddefnyddio TG mewn gwahanol gyd-destunau, yn arbennig felly yn y gweithle. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel, yn ogystal â gweithio gyda gwahanol ddyfeisiadau a phrosesu data.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


20 wythnos, 14/01/2020 - 30/06/2020
Dydd Mawrth 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 209698
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£40.00 £40.00 £40.00

ID: 1527, revised 18/06/2018