Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 28/02/2023 - 23/05/2023
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211378
Arberth TG1
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

10 wythnos, 19/01/2023 - 30/03/2023
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 211114
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

10 wythnos, 19/01/2023 - 30/03/2023
Dydd Iau 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211377
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021