Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 25/04/2023 - 04/07/2023
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211378
Arberth TG1
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

10 wythnos, 27/04/2023 - 06/07/2023
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 211692
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023