Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


15 wythnos, 26/09/2024 - 13/02/2025
Dydd Iau 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 212634
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 24/09/2024 - 11/02/2025
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 212708
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 24/09/2024 - 11/02/2025
Dydd Mawrth 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 212616
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 10/07/2024