Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.
6 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


14 wythnos, 14/11/2023 - 19/03/2024
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 212076
Arberth TG1
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 09/11/2023 - 21/03/2024
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 211984
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 28/09/2023 - 22/02/2024
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211824
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 26/09/2023 - 20/02/2024
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 211881
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 27/09/2023 - 07/02/2024
Dydd Mercher 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 211796
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 08/11/2023 - 21/02/2024
Dydd Mercher 12:00 - 14:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 212106
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023