COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 28/09/2020 - 07/12/2020
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 209969
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

ID: 1527, revised 18/06/2018