Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


15 wythnos, 28/09/2023 - 08/02/2024
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 211823
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023