Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 17/01/2023 - 28/03/2023
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211379
Arberth TG1
Llawn Gostyngiad
£20.00 £20.00

10 wythnos, 17/01/2023 - 28/03/2023
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 211374
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£20.00 £20.00

10 wythnos, 18/01/2023 - 29/03/2023
Dydd Mercher 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211376
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£20.00 £20.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021