Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


15 wythnos, 24/09/2024 - 12/02/2025
Dydd Mawrth 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 3
Rhif Dosbarth: 212656
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 25/09/2024 - 12/02/2025
Dydd Mercher 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 212710
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

15 wythnos, 25/09/2024 - 12/02/2025
Dydd Mercher 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 212389
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 10/07/2024