Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 14/01/2020 - 24/03/2020
Dydd Mawrth 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 209740
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£30.00 £30.00 £30.00

ID: 1527, revised 18/06/2018