Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Celf - Lluniadu a phaentio

I ddatblygu’r potensial sydd gan bawb i luniadu’n dda drwy arsylwi. I ddysgu dulliau lluniadu sy’n ddefnyddiol ar gyfer paentio â phaent olew a dulliau eraill sy’n berthnasol i baentio mewn dyfrlliw. I ddysgu technegau olew, acrylig, gouache a dyfrlliw a chynhyrchu paentiadau gorffenedig yn y cyfryngau hyn.
4 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 28/09/2022 - 05/07/2023
Dydd Mercher 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211091
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

30 wythnos, 29/09/2022 - 06/07/2023
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 211108
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

30 wythnos, 29/09/2022 - 06/07/2023
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211109
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

10 wythnos, 17/01/2023 - 28/03/2023
Dydd Mawrth 13:45 - 16:15 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211395
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£100.00 £50.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021