COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


ECDL

Cafodd Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewrop ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ECDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.
5 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


01/10/2021
Dydd Gwener 09:00 - 10:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 209635
Arberth TG1
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£3.00 £2.00 £1.00

30 wythnos, 28/09/2021 - 12/07/2022
Dydd Mawrth 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 210426
Ar-lein trwy CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£240.00 £216.00 £120.00

30 wythnos, 20/09/2021 - 11/07/2022
Dydd Llun 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 210460
Ar-lein trwy CG Bloomfield - Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£240.00 £216.00 £120.00

30 wythnos, 23/09/2021 - 30/06/2022
Dydd Iau 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 210464
Ar-lein trwy CG Bloomfield - Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£240.00 £216.00 £120.00

30 wythnos, 22/09/2021 - 05/07/2022
Dydd Mercher 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 210521
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£240.00 £216.00 £120.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 23/09/2021