Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


ESOL - Lefel Mynediad (Mynediad 2/3)

Mae gennych chi ychydig Saesneg ac awydd i ddysgu rhagor. Mae ffioedd arholiadau’n ychwanegol at ffioedd cyrsiau (1 uned i bob dosbarth). I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.
4 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


12 wythnos, 13/09/2022 - 06/12/2022
Dydd Mawrth 15:15 - 17:15 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211309
Ar-lein
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

13 wythnos, 19/10/2022 - 15/02/2023
Dydd Mercher 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 3
Rhif Dosbarth: 211346
Ar-lein
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

12 wythnos, 13/09/2022 - 06/12/2022
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 211307
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

17 wythnos, 10/11/2022 - 30/03/2023
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 211360
Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021