Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


ESOL - Gloywi (Mynediad 3/Lefel 1)

Gwellwch eich sgiliau iaith Saesneg, adeiladwch ar eich gramadeg chi a siarad yn hyderus. Mae ffioedd arholiadau’n ychwanegol at ffioedd cyrsiau (1 uned i bob dosbarth). I ymuno â dosbarth mae angen i ni siarad â chi’n gyntaf. Ffoniwch RADFFÔN 0808 100 3302.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


11 wythnos, 09/01/2024 - 09/04/2024
Dydd Mawrth 17:00 - 19:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 212338
Ar-lein
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

11 wythnos, 10/01/2024 - 10/04/2024
Dydd Mercher 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 212339
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

11 wythnos, 10/01/2024 - 10/04/2024
Dydd Mercher 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 3
Rhif Dosbarth: 212333
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023