COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Hanes teulu-ddefnyddio cyfrifiadur

Cyflwyniad i’r sgiliau ymchwil a’r wybodaeth angenrheidiol i ddod o hyd i wybodaeth am hanes teulu a chyrchu cofnodion ffynonellau primaidd sy’n gysylltiedig â hanes teulu, drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd. Wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sydd am barhau i ymchwilio i hanes y teulu trwy’r rhyngrwyd. Mae’r cwrs hwn yn cynnig y cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 23/04/2020 - 02/07/2020
Dydd Iau 12:00 - 14:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 209880
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

10 wythnos, 20/04/2020 - 29/06/2020
Dydd Llun 15:30 - 17:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 3
Rhif Dosbarth: 209867
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

ID: 1527, revised 18/06/2018