Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gweithdy celf blodau

Gweithdy unigol er mwyn dysgu trefnu blodau â thema benodol h.y. priodasau; mynd am dro ar y traeth â blodau; Nadolig; Pasg; Gwanwyn; Haf, ayb... Costau deunydd yn ychwanegol
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211218
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion
"Rhosod coch" Dydd Sant Ffolant

14/03/2023
Dydd Mawrth 18:00 - 20:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211219
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£12.50 £12.50
Basged o flodau "Basged y gwanwyn blodau`r gwanwyn"

28/03/2023
Dydd Mawrth 18:00 - 20:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 13
Rhif Dosbarth: 211220
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£12.50 £12.50

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021