COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Diogelwch bwyd mewn arlwyo

I'r bobl hynny sy'n gweini neu trafod bwyd. Hylendid personal - beyd diogel - glanhau mewn adeiladau bwyd - gwastraff a rheolaeth pla.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 210122
Ar-lein trwy CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

15/10/2021
Dydd Gwener 09:30 - 16:30 (6 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 210519
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£65.00 £65.00 £65.00

ID: 1527, revised 18/06/2018