Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ffrangeg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 27/09/2023 - 26/06/2024
Dydd Mercher 19:00 - 20:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211821
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
£180.00 £90.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023