Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ffrangeg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Ffrangeg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


25 wythnos, 29/09/2023 - 31/05/2024
Dydd Gwener 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 211946
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn
£200.00 £100.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023