COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ffrangeg - Blwyddyn 3

Mae’r cwrs lefel canolog hwn wedi ei fwriadu ar gyfer y rheiny sydd â gwybodaeth sylfaenol gadarn o’r iaith. Datblygwch fwy ar eich sgiliau cyfathrebu gan ddefnyddio ystod o amserau, gramadeg a geirfa. Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â 1 - 2 flynedd o brofiad o astudio’r iaith
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 29/09/2021 - 27/04/2022
Dydd Mercher 18:30 - 20:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 210609
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£180.00 £162.00 £90.00

ID: 1527, revised 18/06/2018