Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ffrangeg - Blwyddyn 5+

Nod y cwrs hwn yw datblygu mwy ar sgiliau ieithyddol drwy astudio gramadeg uwch, testunau cyfoes a recordiadau ac agweddau o ddiwylliant modern. Cewch ddod yn fwy rhugl a gwella’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 3-4 blynedd.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 26/09/2023 - 25/06/2024
Dydd Mawrth 19:00 - 20:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 13
Rhif Dosbarth: 211867
Ar lein trwy CDdG Dinbych-y-pysgod
Llawn Consesiwn
£180.00 £90.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023