COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


TGAU Iaith Saesneg - CBAC

Bwriedir y cwrs hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny a hoffai gael cymhwyster.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 12/09/2019 - 11/06/2020
Dydd Iau 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 209383
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£228.00 £192.00 £120.00
Mae ffioedd yr arholiad yn ychwanegol at ffioedd y cwrs.

ID: 1527, revised 18/06/2018