COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


TGAU Mathemateg - CBAC

Diweddaru eich gwybodaeth fathemategol a chael y sgiliau rhifedd sydd eu hangen i sefyll eich arholiad TGAU Mathemateg. Mae angen yr arholiad hwn i gael mynediad, er enghraifft, i golegau nyrsio neu hyfforddi athrawon. Fel arall, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth a chadw ar y blaen i fathemateg pobl ifanc yn yr ysgol. Mae hwn yn gwrs blwyddyn sy’n gofyn ymroddiad a chymhelliad i lwyddo.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 09/09/2019 - 01/06/2020
Dydd Llun 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 209278
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£228.00 £192.00 £120.00
Mae ffioedd yr arholiad yn ychwanegol at ffioedd y cwrs.

ID: 1527, revised 18/06/2018