Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


TGAU Mathemateg - CBAC

Diweddaru eich gwybodaeth fathemategol a chael y sgiliau rhifedd sydd eu hangen i sefyll eich arholiad TGAU Mathemateg. Mae angen yr arholiad hwn i gael mynediad, er enghraifft, i golegau nyrsio neu hyfforddi athrawon. Fel arall, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth a chadw ar y blaen i fathemateg pobl ifanc yn yr ysgol. Mae hwn yn gwrs blwyddyn sy’n gofyn ymroddiad a chymhelliad i lwyddo.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 15/09/2022 - 22/06/2023
Dydd Iau 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211248
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00
Mae ffioedd yr arholiad yn ychwanegol at ffioedd y cwrs.

30 wythnos, 12/09/2022 - 26/06/2023
Dydd Llun 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211073
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00
Mae ffioedd yr arholiad yn ychwanegol at ffioedd y cwrs.

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021