Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Paentio gwydr

Mae peintio gwydr yn ffurf Celf syml y gall pawb ei wneud, o ddechreuwyr i beintwyr proffesiynol.Yr oll sydd ei angen yw ychydig o adnoddau sylfaenol, arwyneb i’w beintio ac amser i ymgolli’ch hun yn y bodlonrydd sydd ynghlwm â’r profiad o drio crefft newydd. Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu dwy ffurf wahanol o beintio gwydr. Mae un yn arwain at ddyluniad haniaethol ac mae’r llall yn darparu’r sgiliau i drosglwyddo llun syml i arwyneb gwydr.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 13
Rhif Dosbarth: 209410
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 209556
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

ID: 1527, revised 18/06/2018