Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...
4 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10/02/2023
Dydd Gwener 13:00 - 15:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211448
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£12.50 £12.50

17/03/2023
Dydd Gwener 13:00 - 15:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211450
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£12.50 £12.50
Afonydd a nentydd

28/04/2023
Dydd Gwener 13:00 - 15:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 211451
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£12.50 £12.50
Golau lleuad

09/03/2023
Dydd Iau 10:00 - 12:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 211426
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£12.50 £12.50

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021