Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...
4 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


15/03/2024
Dydd Gwener 13:00 - 15:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 211865
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
£12.50 £12.50

19/04/2024
Dydd Gwener 13:00 - 15:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 211866
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
£12.50 £12.50

07/03/2024
Dydd Iau 10:00 - 12:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211816
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
£12.50 £12.50
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

11/04/2024
Dydd Iau 10:00 - 12:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211817
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
£12.50 £12.50
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023