Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Hanes - Yr Hapsbwrgiaid

Cwrs deg wythnos sy'n archwilio twf yr Hapsbwrgiaid, eu dylanwad cynyddol ar y byd canoloesol, eu goruchafiaeth yng nghanolbarth Ewrop a'r hyn a ysgogodd eu cwymp yn y pen draw. Yn ogystal â rhoi sylw i'w ymerodraeth nerthol, bydd y cwrs hefyd yn edrych ar hanesion personol rhai o'r unigolion fu'n gwisgo Coron Ymerodrol yr Ymerodraeth Lân Rufeinig
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 09/01/2024 - 09/04/2024
Dydd Mawrth 14:00 - 16:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 211826
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
£80.00 £40.00

10 wythnos, 08/01/2024 - 08/04/2024
Dydd Llun 14:00 - 16:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211758
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£80.00 £40.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023