Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


ICDL

Cafodd Tystysgrif Ryngwladol Llythrennedd Digidol (ICDL) ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ICDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 27/09/2022 - 27/06/2023
Dydd Mawrth 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211130
Ar-lein trwy CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00

30 wythnos, 04/10/2022 - 04/07/2023
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211165
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00

30 wythnos, 28/09/2022 - 28/06/2023
Dydd Mercher 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 211131
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£240.00 £120.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021