Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


ICDL

Cafodd Tystysgrif Ryngwladol Llythrennedd Digidol (ICDL) ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ICDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 26/09/2023 - 25/06/2024
Dydd Mawrth 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211792
Ar-lein trwy CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£240.00 £120.00

30 wythnos, 27/09/2023 - 26/06/2024
Dydd Mercher 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 211794
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£240.00 £120.00

30 wythnos, 27/09/2023 - 26/06/2024
Dydd Mercher 09:15 - 11:15 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 1
Rhif Dosbarth: 212026
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£240.00 £120.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023