COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Eidaleg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Eidaleg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith.
7 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 28/09/2021 - 07/12/2021
Dydd Mawrth 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 210595
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£80.00 £72.00 £40.00

25 wythnos, 01/11/2021 - 04/07/2022
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 13
Rhif Dosbarth: 210616
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£200.00 £180.00 £100.00

10 wythnos, 06/08/2021 - 15/10/2021
Dydd Gwener 20:00 - 22:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210709
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£3.00 £2.00 £1.00

30 wythnos, 29/09/2021 - 06/07/2022
Dydd Mercher 13:30 - 15:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 210502
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£180.00 £162.00 £90.00

20 wythnos, 14/01/2022 - 03/06/2022
Dydd Gwener 10:00 - 11:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 210717
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£120.00 £108.00 £60.00

30 wythnos, 30/09/2021 - 07/07/2022
Dydd Iau 10:30 - 12:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210506
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£180.00 £162.00 £90.00

25 wythnos, 02/11/2021 - 28/06/2022
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 210677
Preseli CDdG
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£200.00 £180.00 £100.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 23/09/2021