Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau Microsoft Office

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2016 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


25 wythnos, 07/11/2023 - 25/06/2024
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 212077
Arberth TG1
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

30 wythnos, 28/09/2023 - 27/06/2024
Dydd Iau 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: Llawn
Rhif Dosbarth: 211898
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

30 wythnos, 12/10/2023 - 11/07/2024
Dydd Iau 18:30 - 20:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 212025
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023