COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau Microsoft Office

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2013 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 209860
Arberth TG2
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

10 wythnos, 22/04/2020 - 01/07/2020
Dydd Mercher 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 209870
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

10 wythnos, 23/04/2020 - 02/07/2020
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 209871
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

ID: 1527, revised 18/06/2018