Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau Microsoft Office

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2013 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 24/09/2019 - 10/12/2019
Dydd Mawrth 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: Llawn
Rhif Dosbarth: 209378
Arberth TG1
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

10 wythnos, 25/09/2019 - 04/12/2019
Dydd Mercher 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 1
Rhif Dosbarth: 209443
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

10 wythnos, 26/09/2019 - 05/12/2019
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 209448
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

ID: 1527, revised 18/06/2018