Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Dysgu a gwella paentio portreadau olew

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n dymuno dysgu am beintio portreadau olew. Ymhlith y pynciau a gwmpesir mae: deunyddiau, paratoi'r papur, tynnu'r pen dynol, masau tonyddol, tanbeintio monocromatig, haenu, parthau lliw'r wyneb, palet cyfyngedig, cynnes ac oer, nodweddion unigol.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 12/01/2024 - 22/03/2024
Dydd Gwener 13:00 - 16:00 (3 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 212254
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£120.00 £60.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023