Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Trwyddedu Personol

Mae’r cymhwyster achrededig hwn yn ddelfrydol i’r rhai sydd eisoes yn gweithio neu sy’n paratoi ar gyfer gweithio mewn unrhyw ddiwydiant sy’n ymwneud â manwerthu alcohol. Mae’n ofyniad i bawb sy’n dymuno dal trwydded bersonol. Mae’r cymhwyster hwn yn cwmpasu prif ofynion Deddf Trwyddedu 2003 a chyfrifoldebau cyfreithiol deiliad trwydded bersonol. Rhaid i bawb sydd eisiau gwerthu neu awdurdodi gwerthu alcohol trwy fanwerthu ar eiddo trwyddedig ddal trwydded bersonol. Mae’r pynciau dan sylw’n cynnwys diben a chyfnod dilysrwydd trwydded bersonol, y broses ymgeisio a dyletswyddau cyfreithiol trwydded bersonol a chyfraith trwyddedu.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


31/01/2020
Dydd Gwener 09:30 - 16:30 (6 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 209714
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£160.00 £160.00 £160.00

ID: 1527, revised 18/06/2018