COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ffotograffiaeth - cwrs camera canolradd

Mae hwn yn gwrs delfrydol i’w ddilyn ar ôl y cwrs ffotograffiaeth ddigidol i ddechreuwyr neu i rywun sydd â chamera SLR sydd eisiau symud ymlaen at y dulliau llaw. Mae’n ofynnol i chi gael mynediad at gamera SLR neu gamera heb ddrych. Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol: gosodiadau a nodweddion camera digidol fel mesur, fformatiau ffeil – ffeiliau RAW a JPEG, cyflymderau caead, agorfa, lensys, cydbwysedd gwyn, IS, gwneud iawn am ddinoethi ac effeithiau golau a sut i’w ddefnyddio. Mae’r cwrs wedi ei gynllunio i fod yn un ymarferol. Ni argymhellir y cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr pur. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Mae’n rhaid bod nodweddion llaw ar eich camera er mwyn gallu cymryd rhan yn y pethau sy’n cael eu trafod ar y cwrs.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


5 wythnos, 02/10/2020 - 30/10/2020
Dydd Gwener 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 210155
Ar-lein trwy CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£50.00 £50.00 £50.00

5 wythnos, 28/09/2020 - 26/10/2020
Dydd Llun 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210115
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£39.00 £36.00 £20.00

ID: 1527, revised 18/06/2018