Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ffotograffiaeth - cwrs camera canolradd

Mae hwn yn gwrs delfrydol i’w ddilyn ar ôl y cwrs ffotograffiaeth ddigidol i ddechreuwyr neu i rywun sydd â chamera SLR sydd eisiau symud ymlaen at y dulliau llaw. Mae’n ofynnol i chi gael mynediad at gamera SLR neu gamera heb ddrych. Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol: gosodiadau a nodweddion camera digidol fel mesur, fformatiau ffeil – ffeiliau RAW a JPEG, cyflymderau caead, agorfa, lensys, cydbwysedd gwyn, IS, gwneud iawn am ddinoethi ac effeithiau golau a sut i’w ddefnyddio. Mae’r cwrs wedi ei gynllunio i fod yn un ymarferol. Ni argymhellir y cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr pur. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Mae’n rhaid bod nodweddion llaw ar eich camera er mwyn gallu cymryd rhan yn y pethau sy’n cael eu trafod ar y cwrs.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


5 wythnos, 20/04/2020 - 18/05/2020
Dydd Llun 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 209704
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£38.00 £32.00 £20.00

ID: 1527, revised 18/06/2018