Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Pilates - Ymestyn ac ystwytho

Hoffech chi deimlo’n fwy hyblyg? Hoffech chi wella eich osgo, cydbwysedd a chydsymud a gwella nerth yn eich cefn a chyhyrau’r abdomen? Mae ‘Ymestyn ac Ystwytho’ yn ddosbarth addfwyn heb fod yn rhy ardrawol ar sail Pilates ar gyfer holl grwpiau oedran gan ddefnyddio technegau anadlu canolbwyntiedig i gynorthwyo’r ymarferion; mae hyn yn dod â mantais cynyddu cynhwysedd yr ysgyfaint, mwy o ymwybyddiaeth o’r corff a lleihau straen.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 08/01/2024 - 18/03/2024
Dydd Llun 19:15 - 20:15 (1 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211779
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
£40.00 £20.00

10 wythnos, 08/04/2024 - 17/06/2024
Dydd Llun 19:15 - 20:15 (1 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 211780
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
£40.00 £20.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023