Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 09/01/2024 - 19/03/2024
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 212099
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
Cwrs am ddim

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 212024
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023