Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Tai Chi

Mae hon yn ffurf ar ymarfer Tsieineaidd sy'n hyrwyddo anadlu, ymlacio, cydgysylltu a chryfder mewnol. Bydd o gymorth i chi ddelio â throeon bywyd.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 27/09/2022 - 04/07/2023
Dydd Mawrth 19:00 - 20:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 14
Rhif Dosbarth: 211089
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00
Bydd angen dillad cyffordus a diod o ddwr ar fyfyrwyr.

30 wythnos, 28/09/2022 - 05/07/2023
Dydd Mercher 14:30 - 16:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211096
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00
Bydd angen dillad cyffordus a diod o ddwr ar fyfyrwyr.

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021