Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg. Mae'r cwrs hwn wedi'i deilwra i'r hyn y mae dysgwyr yn dymuno ei wneud. Fel arfer, mae pawb yn dechrau gyda basged fach cyn symud ymlaen at bethau eraill, e.e. dringwyr i blanhigion pys, neu'n parhau i ddatblygu eu sgiliau o wneud basgedi. Codir tâl ar gyfer deunyddiau helygen o ran maint/nifer yr eitemau sy'n cael eu creu. Fel arfer, mae'n £5 ar gyfer basged fach a hyd at £10 i fasged fawr. Mae croeso i ddysgwyr ddefnyddio eu helygen eu hunain a baratowyd yn barod. Dewch â'r canlynol i'r dosbarth: Sisyrnau tocio, pwysau e.e. carreg fawr a chwistrellydd dŵr. Mae cyllell grefft yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol
8 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


5 wythnos, 02/03/2023 - 30/03/2023
Dydd Iau 09:30 - 13:30 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211121
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£80.00 £40.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

5 wythnos, 27/04/2023 - 25/05/2023
Dydd Iau 09:30 - 13:30 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 211122
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£80.00 £40.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

5 wythnos, 08/06/2023 - 06/07/2023
Dydd Iau 09:30 - 13:30 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 211123
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£80.00 £40.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

5 wythnos, 18/01/2023 - 15/02/2023
Dydd Mercher 09:30 - 13:00 (3.5 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211208
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£70.00 £35.00

5 wythnos, 18/01/2023 - 15/02/2023
Dydd Mercher 14:00 - 17:30 (3.5 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 211419
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£70.00 £35.00

5 wythnos, 01/03/2023 - 29/03/2023
Dydd Mercher 09:30 - 13:00 (3.5 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 211209
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£70.00 £35.00

5 wythnos, 01/03/2023 - 29/03/2023
Dydd Mercher 14:00 - 17:30 (3.5 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 211549
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£70.00 £35.00

5 wythnos, 23/01/2023 - 27/02/2023
Dydd Llun 09:30 - 13:30 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 211527
Preseli CDdG
Llawn Gostyngiad
£90.00 £90.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021