Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gwaith basged helyg

Mae cyrsiau basgedwaith helyg yn rhoi cyflwyniad i dechnegau sylfaenol creu basgedi. Ar ôl i fyfyrwyr wneud basged gron, gallant weithio eu ffordd hyd at greu basgedi â seiliau a gwehyddiadau mwy cymhleth. Fel arfer, bydd dwy fasged yn cael eu gwneud yn ystod cwrs pedair neu bum wythnos. Gall myfyrwyr sy'n mynychu cyrsiau pellach symud ymlaen i fasgedi siopa a basgedi coed cyn mentro i fasgedi hirgrwn a gwaith sgwâr. Mae'r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer dechreuwyr a phobl sydd am wella eu sgiliau ac maent yn boblogaidd iawn, p'un a ydych chi eisiau mynychu un gyfres neu sawl un. Darperir yr holl bren helyg, gyda llawer ohono wedi'i dyfu yn lleol yn Sir Benfro. Mae angen i fyfyrwyr ddod â rhai offer sylfaenol: pâr da o sisyrnau tocio, potel chwistrellu dŵr, cyllell dda (rhoddir cyngor yn y sesiwn gyntaf), nodwydd sachau neu debyg, a phwysau neu garreg (mae hen haearn yn addas iawn, neu garreg o'r traeth sy'n pwyso 1-2kg). Codir tâl am y deunyddiau yn ôl faint o helyg a ddefnyddir – fel arfer, rhwng £6 a £10 y fasged.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


5 wythnos, 07/03/2024 - 18/04/2024
Dydd Iau 09:30 - 13:00 (3.5 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211832
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn
£70.00 £35.00

5 wythnos, 28/02/2024 - 10/04/2024
Dydd Mercher 09:30 - 13:00 (3.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211762
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£70.00 £35.00

5 wythnos, 17/04/2024 - 15/05/2024
Dydd Mercher 09:30 - 13:00 (3.5 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 211764
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£70.00 £35.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023