Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.
4 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


30 wythnos, 28/09/2022 - 05/07/2023
Dydd Mercher 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211144
Bloomfield Arberth
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00

30 wythnos, 29/09/2022 - 06/07/2023
Dydd Iau 12:30 - 14:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 211125
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac

10 wythnos, 16/01/2023 - 27/03/2023
Dydd Llun 10:00 - 11:15 (1.25 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211403
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£50.00 £25.00

10 wythnos, 20/01/2023 - 31/03/2023
Dydd Gwener 10:00 - 11:15 (1.25 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211404
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£50.00 £25.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021