Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ioga

Daw ioga o'r gair Sansgrif sy'n golygu uno ac mae felly'n awgrymu cytgord perffaith y corff, y meddwl a'r ysbryd. Mae'n addas i bawb o bob safon o ioga ac mae'n bwriadu cael gwybodaeth o ioga a chymwyster a dod a llawer o fuddiannau.
7 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211087
Ar-lein trwy CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

30 wythnos, 29/09/2022 - 06/07/2023
Dydd Iau 09:30 - 11:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211124
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac

10 wythnos, 20/01/2023 - 31/03/2023
Dydd Gwener 09:30 - 11:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 211367
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Gostyngiad
£60.00 £30.00

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 19
Rhif Dosbarth: 211080
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

30 wythnos, 26/09/2022 - 10/07/2023
Dydd Llun 17:00 - 18:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211075
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

30 wythnos, 28/09/2022 - 05/07/2023
Dydd Mercher 17:30 - 19:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211105
CDdG Doc Penfro
Llawn Gostyngiad
£180.00 £90.00
Angen i'r myfyrwyr ddod a mat, blanced a gwisgo dillad llac.

20 wythnos, 31/01/2023 - 18/07/2023
Dydd Mawrth 16:30 - 17:45 (1.25 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211509
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Gostyngiad
£100.00 £50.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021