Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gweithdy Celf

Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau artistig? Boed eich bod yn arlunydd profiadol, yn ddedhreuwyr llwyr neu', dymuno gwneud rhywbeth newydd, gallwn eich helpu i archwilio ystod o bynciau. Mae pob un o'n gweithdai'n cynnig thema wahanol bob tro. Fe'u dysgir mewn awyrgylch wedi ymlacio, gyfeillgar a chefnogol.
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 209399
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 209400
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

ID: 1527, revised 18/06/2018