COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.
4 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 22/03/2021 - 21/06/2021
Dydd Llun 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210340
Ar-lein
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

10 wythnos, 22/03/2021 - 21/06/2021
Dydd Llun 13:30 - 15:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 210341
Ar-lein
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

10 wythnos, 26/03/2021 - 18/06/2021
Dydd Gwener 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 210342
Ar-lein
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

8 wythnos, 11/05/2021 - 06/07/2021
Dydd Mawrth 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 210038
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

ID: 1527, revised 18/06/2018