Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.
5 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 04/11/2019 - 10/02/2020
Dydd Llun 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 209374
Arberth TG1
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

10 wythnos, 25/02/2020 - 19/05/2020
Dydd Mawrth 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 209388
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

10 wythnos, 26/02/2020 - 25/03/2020
Dydd Mercher 19:00 - 21:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 209391
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

10 wythnos, 24/02/2020 - 18/05/2020
Dydd Llun 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 209737
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

10 wythnos, 26/02/2020 - 20/05/2020
Dydd Mercher 18:00 - 20:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 209743
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

ID: 1527, revised 18/06/2018