Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


E-bostio

Cwrs byr yw hwn i’r rhai sydd am ddatblygu sgiliau e-bostio. Bydd y cwrs yn cwmpasu sut i greu cyfrif e-bost; ysgrifennu ac ateb e-byst; anfon atodion; lawrlwytho, cadw, sganio am firysau ac agor atodion fel delweddau a dogfennau; trefnu e-byst i ffolderi; creu llofnod e-bost; diogelwch e-bost a ffyrdd o ddweud a yw e-bost yn ddilys a dileu e-byst dieisiau.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


5 wythnos, 25/09/2019 - 23/10/2019
Dydd Mercher 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 209379
Arberth TG1
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£38.00 £32.00 £20.00

ID: 1527, revised 18/06/2018