Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau hanfodol - Llythrennedd

A hoffech fireinio eich Saesneg? Gall fod o gymorth i chi gael swydd, i helpu eich plant ac ennill cymwysterau. Mae cyrsiau sgiliau hanfodol AM DDIM yma i'ch helpu. I ymuno â dosbarth bydd angen i ni siarad â chi yn gyntaf. RHADFFON - 0808 100 3302
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


11 wythnos, 16/09/2019 - 02/12/2019
Dydd Llun 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 209615
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

11 wythnos, 19/09/2019 - 05/12/2019
Dydd Iau 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 209619
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£83.60 £70.40 £44.00

11 wythnos, 16/09/2019 - 02/12/2019
Dydd Llun 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 209620
Cedar Court - Aberdaugleddau
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

ID: 1527, revised 18/06/2018