Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sgiliau hanfodol - Rhifyddeg

A hoffech fireinio eich Mathemateg? Gall fod o gymorth i chi gael swydd, i helpu eich plant ac ennill cymwysterau. Mae cyrsiau sgiliau hanfodol AM DDIM yma i'ch helpu. I ymuno â dosbarth bydd angen i ni siarad â chi yn gyntaf. RHADFFON - 0808 100 3302
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


11 wythnos, 19/09/2019 - 05/12/2019
Dydd Iau 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 209616
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

11 wythnos, 17/09/2019 - 03/12/2019
Dydd Mawrth 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 209617
CDdG Hwlffordd
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

11 wythnos, 16/09/2019 - 02/12/2019
Dydd Llun 12:15 - 14:15 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 209621
Cedar Court - Aberdaugleddau
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cwrs am ddim

ID: 1527, revised 18/06/2018