Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Ffrangeg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Ffrangeg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


25 wythnos, 23/09/2019 - 11/05/2020
Dydd Llun 13:30 - 15:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 209543
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£142.50 £120.00 £75.00

25 wythnos, 23/09/2019 - 11/05/2020
Dydd Llun 19:00 - 20:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 209341
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£142.50 £120.00 £75.00

ID: 1527, revised 18/06/2018