Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Almaeneg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwreiaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Almaeneg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 15/01/2020 - 25/03/2020
Dydd Mercher 13:00 - 15:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 8
Rhif Dosbarth: 209414
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209456
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

ID: 1527, revised 18/06/2018