Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...
14 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


27/09/2019
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 4
Rhif Dosbarth: 209331
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Golygfeydd Traeth

15/11/2019
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 209332
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Mynyddoedd

13/12/2019
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 209333
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Bythynnod yn y Gaeaf

10/01/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209334
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Dŵr yn disgyn

14/02/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209335
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Machludau

20/03/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209336
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Golygfeydd stryd

24/04/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209337
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Adlewyrchiadau

04/10/2019
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 18
Rhif Dosbarth: 209307
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Awyr las a Chymylau

08/11/2019
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 18
Rhif Dosbarth: 209308
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Y wawr a`r machlud

06/12/2019
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 18
Rhif Dosbarth: 209309
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Golygfeydd o draethau

10/01/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 209310
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Coed y Gaeaf

07/02/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 209311
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Golau lleuad

06/03/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 209312
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

03/04/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 209313
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

ID: 1527, revised 18/06/2018