Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...
5 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


20/03/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 209336
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Golygfeydd stryd

24/04/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 209337
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00
Adlewyrchiadau

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 209310
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion
Coed y Gaeaf

06/03/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 15
Rhif Dosbarth: 209312
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

03/04/2020
Dydd Gwener 10:00 - 14:00 (4 awr)
Lleoedd ar gael: 16
Rhif Dosbarth: 209313
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£20.00 £20.00 £20.00

ID: 1527, revised 18/06/2018