Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Eidaleg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Eidaleg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 23/09/2019 - 02/12/2019
Dydd Llun 19:00 - 21:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 209534
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

10 wythnos, 23/09/2019 - 02/12/2019
Dydd Llun 14:00 - 16:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 209413
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£76.00 £64.00 £40.00

30 wythnos, 26/09/2019 - 02/07/2020
Dydd Iau 19:00 - 20:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 209305
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£171.00 £144.00 £90.00

ID: 1527, revised 18/06/2018