Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Dewch i wnïo

Dysgwch sut i wneud gwnïo yn hwyl, peidiwch â bod ofn eich peiriant gwnïo a theimlwch fanteision atgyweirio'ch hoff ddillad. Oeddech chi'n gwybod bod atgyweirio'ch dillad â llaw yn gallu bod yn therapiwtig iawn? Byddwn yn edrych ar dechnegau atgyweirio anweledig a gweladwy (Sashiko)
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


10 wythnos, 17/04/2024 - 17/07/2024
Dydd Mercher 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 212461
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn
£80.00 £40.00

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 13
Rhif Dosbarth: 212422
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion
Dechreuwr/Grwsio i fyny

10 wythnos, 15/04/2024 - 15/07/2024
Dydd Llun 09:00 - 11:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 211724
CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn
£100.00 £50.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023