COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sbaeneg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith
7 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 210614
Ar-lein trwy CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 20
Rhif Dosbarth: 210482
Ar-lein trwy CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 14
Rhif Dosbarth: 210625
Ar-lein trwy CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

20 wythnos, 14/01/2022 - 03/06/2022
Dydd Gwener 12:30 - 14:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 14
Rhif Dosbarth: 210738
Ar-lein trwy CDdG Hwlffordd (Archifdy)
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£160.00 £144.00 £80.00

10 wythnos, 30/09/2021 - 09/12/2021
Dydd Iau 18:00 - 19:30 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 2
Rhif Dosbarth: 210600
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£60.00 £54.00 £30.00

Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 11
Rhif Dosbarth: 210486
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

25 wythnos, 04/10/2021 - 28/03/2022
Dydd Llun 10:00 - 12:00 (2 awr)
Lleoedd ar gael: 9
Rhif Dosbarth: 210687
Preseli CDdG
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£200.00 £180.00 £100.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021