Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sbaeneg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Sbaeneg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith
2 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


25 wythnos, 28/09/2023 - 16/05/2024
Dydd Iau 17:45 - 19:15 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 6
Rhif Dosbarth: 211876
Bloomfield Arberth
Llawn Consesiwn
£150.00 £75.00

25 wythnos, 26/09/2023 - 14/05/2024
Dydd Mawrth 19:30 - 21:00 (1.5 awr)
Lleoedd ar gael: 10
Rhif Dosbarth: 211785
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn
£150.00 £75.00

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

ID: 1527, revised 14/02/2023