Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Sbaeneg - Blwyddyn 4

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sydd wedi astudio’r iaith am 2-3 blynedd ac sy’n dymuno ymarfer eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel uwch
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


Dosbarth i’w hysbysu
Lleoedd ar gael: 12
Rhif Dosbarth: 209421
CDdG Abergwaun
Llawn Consesiwn Gostyngiad
Cysylltwch â'r ganolfan – Ewch i RHAGOR O WYBODAETH am fanylion

ID: 1527, revised 18/06/2018