COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.
3 dosbarthiadau a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


25 wythnos, 28/09/2021 - 24/05/2022
Dydd Mawrth 13:30 - 16:00 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 210467
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£250.00 £225.00 £125.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau

25 wythnos, 29/09/2021 - 25/05/2022
Dydd Mercher 10:00 - 12:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 5
Rhif Dosbarth: 210466
CDdG Dinbych-y-Pysgod
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£250.00 £225.00 £125.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau

20 wythnos, 27/09/2021 - 28/03/2022
Dydd Llun 10:00 - 12:30 (2.5 awr)
Lleoedd ar gael: 7
Rhif Dosbarth: 210469
CDdG Doc Penfro
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£200.00 £180.00 £100.00
Angen i fyfywyr dalu am ddefnyddiau.

 
instructional text

Dewiswch eich dosbarth.

Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.

Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.Mwy o wybodaeth am gadw eich lle ar-lein: Cadw lle a thalu am gwrs

Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.

Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi.  

ID: 1527, revised 30/09/2021