Manylion y Cwrs


Dosbarthiadau


Defnyddio eich llechen yn greadigol

Bydd y cwrs yn cynnwys tynnu lluniau a ffilmiau gan ddefnyddio camera’r llechen. Byddwch yn dysgu sut i olygu eich lluniau gan ddefnyddio nodweddion fel tocio, cylchdroi a gwella a sut i ddileu lluniau a ffilmiau diangen. Byddwch hefyd yn gweld sut mae chwilio am a lawrlwytho gwahanol apiau creadigol a sut mae rhoi gwahanol effeithiau ar eich lluniau, yn ogystal â chreu collage o luniau gan ddefnyddio delweddau, cefndiroedd, borderi a thestun. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys sut i rannu eich lluniau, ffilmiau a’ch gwaith celf creadigol ac yn edrych ar opsiynau argraffu.
1 dosbarth a gafwyd

Dyddiadau

Lleoliad

Prisiau


5 wythnos, 10/06/2019 - 08/07/2019
Dydd Llun 09:30 - 11:30 (2 awr)
Lleoedd ar gael: Llawn
Rhif Dosbarth: 208414
Arberth TG1
Llawn Consesiwn Gostyngiad
£37.00 £28.00 £19.00

ID: 1527, revised 18/06/2018